DOLAR 32,2053 % -0.22
EURO 35,1156 % -0.22
STERLIN 41,0337 % -0.05
FRANG 35,4067 % -0.62
ALTIN 2.500,70 % 1,40
BITCOIN 67.017,40 1.267
reklam

MERMER OCAĞI İS-TE-Mİ-YO-RUZ!

Yayınlanma Tarihi : Google News
MERMER OCAĞI İS-TE-Mİ-YO-RUZ!

Mersin’in Anamur ilçesinde yapılmak istenen mermer ocaklarından ilkine karşı açılan davada ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı iptal edilmişti. İkinci projede yargılama devam ederken bu kez de Anıtlı Mahallesi’nde 2018 yılında verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına istinaden ilgili firmanın süresi dolmuş ruhsatları yenilenerek işletme izni verildi. Bunun üzerine ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için 3. mermer ocağı davası açıldı.

Mersin’in Anamur ilçesinde bölgenin tarihi dokusuna ve doğasına zarar verecek olan mermer ocağını bölge halkı istemiyor. Anıtlı Mahallesi’nde açılmak istenen 2B grubu mermer ocağı için 2018 yılında ve­ri­len  ‘ÇED ge­rek­li de­ğil­dir’ ka­ra­rı­nın ip­ta­li ve yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ta­le­biy­le 29 Mart 2022’de çevre davalarının gönüllü Avukatı Seyda Afyoncu ve vatandaşlar tarafından dava açıldı. Mermer ocağının ruhsat sahası içerisinde yasal ko­ru­ma al­tın­da ya­ba­ni ve aşılı zey­tin­lik­le­rin bu­lun­du­ğu be­lir­ti­le­rek, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgede açık mermer ocağı işletilmesinin telafisi imkânsız zararlara neden olacağına dikkat çekildi.

ARKEOLOJİK SİT ALANI BULUNUYOR!
MERÇED Anamur temsilcisi ve TBB Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Seyda Afyoncu, ÇED ve ruh­sat sa­ha­sı­na en fazla 200-300 metre uzak­lık­ta, köy­lü­le­re ait zey­tin­lik­ler, avo­ka­do ve badem bah­çe­le­ri, evler ve ruh­sat sa­ha­sı için­de kalan Asar­ka­ya mev­ki­in­de 1. de­re­ce­de ar­ke­olo­jik sit alanı bu­lun­du­ğunu belirtti. Dava dilekçesinde, “ÇED sa­ha­sı içe­ri­sin­de bu­lun­ma ih­ti­ma­li çok yük­sek olan ar­ke­olo­jik ka­lın­tı­la­rın, zarar gö­re­ce­ği ke­sin­dir. Bu an­lam­da da da­va­ya konu ‘’ÇED Ge­rek­li De­ğil­dir’’ ka­ra­rı ve ka­ra­rın da­ya­na­ğı olan usul­süz ve ya­lan-yan­lış ifa­de­ler­le dolu ÇED ra­po­ru hu­ku­ka ay­kı­rı­dır. Bu ne­den­le da­va­lı ta­ra­fın da­va­ya ce­vap­la­rı­nı bil­dir­me­si bek­len­mek­si­zin yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı ve­ril­me­si­ni talep edi­yo­ruz” ifadelerine yer verildi.

reklam