DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne Murathan Mungan değer görüldü Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 17 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ne bu yıl çağdaş edebiyatın usta ismi yazar Murathan Mungan değer görüldü. Mungan’a ödülü, kasım ayında düzenlenecek törenle takdim edilecek. MTSO’nun Türkiye ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürüp edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere düzenlediği Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün bu yıl 17’ncisi gerçekleştirildi. Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için MTSO’nun girişimleriyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı’dan oluşan değerlendirme kurulu, bu yıl yazar Murathan Mungan’ı ödüle değer buldu. “Edebiyat daha güzel bir dünya demektir” MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede 17 yıldır aralıksız verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün Türkiye’de bir kent adına verilen ilk ve tek ödül olduğunu söyledi. Mungan’a bu ödülü kabul ederek Mersin’i onurlandırdığı için tüm Mersinliler adına teşekkür eden Çakır, “Edebiyat daha güzel bir dünya demektir. Kentimizi ve ülkemizi sadece ekonomik anlamda zenginleştirmenin parçası değil, daha bütünsel anlamda yaşanır, adil, huzurlu, saygılı, dürüst bir toplum oluşmasına katkıda bulunacak en önemli şeyin edebiyat, hatta genel anlamda sanat olduğuna olan inancımızla kurumsal hale gelen bu kültürel etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz” dedi. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 2007’den beri veriliyor Oda olarak ‘Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nün nitelikli, tarafsız, siyaset ve ideolojiler üstü şekilde devam etmesine, odak noktası edebiyat ve Türkçe olması temelinde destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çakır, kasım ayında yapılacak olan ödül töreninde Mungan’ı Mersin’de konuk etmekten ve Mersinlilerle buluşturmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü 2007 yılında başlatan ve bugüne kadar nitelikli şekilde gelmesine destek olan geçmiş oda yönetimlerine ve başkanlarına, jüri üyelerine ve katkı veren herkese Mersin adına teşekkür eden Çakır, “Edebiyat belki dünyamızı değiştirmeyecek ama bizi değiştirdiğinde eminim dünyamız da daha güzel bir yöne gidecektir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası daha güzel bir dünya adına, daha güzel ve yaşanır bir Mersin adına kültür ve sanata destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.
reklam

Mersin’de Tarım Platformu oluşturuldu

Yayınlanma Tarihi : Google News

Mersin’de tarım, gıda, hayvancılık, çevre alanlarında faaliyet gösteren meslek ve tüketici örgütleri tarım alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmek için Tarım Platformu’nu oluşturdu.

Tarım alanında kalıcı çözümler için bir araya gelen ve üretimin önemine dikkat çeken Tarım Platformu bileşenleri, yaşanan yakıcı ve yıkıcı sorunların çözümü için bilimsel veriler doğrultusunda mücadele, toplumsal mücadele, hukuk mücadelesi ile birlikte, hep birlikte ortak mücadele kararlıklarını kamuoyuna duyurdu. Doğru tarım politikalarını yaşama geçirmeyi amaçlayan platform ortak açıklamasında, “Tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek ve emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, tüketici örgütleri olarak ülkemizin tarım politikalarının hayati önem arz ettiğini, tarım ve gıda sektörlerinin kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması gerektiği düşüncesiyle “Tarım Platformu” oluşturmuş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

“GİRDİLERDE VE ÜRÜNLERDE DIŞARIYA BAĞIMLILIK ARTTI”

Tarım alanında dışa bağımlığın arttığını ve küçük şirketlerin büyük şirketler karşısında korumasız kaldığı vurgulanırken, “1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucu; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’ler özelleştirildi, kamu kurumları işlevsizleştirildi, üretici kooperatifleri güçsüzleştirildi, tarımsal destekler azaltıldı, küçük üreticiler büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldı, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu” şeklinde konuşuldu.

“GIDA ENFLASYONU TÜKETİCİNİN YETERLİ GIDAYA ULAŞMASINI ENGELLEDİ”

Gıda enflasyonuna dikkat çekilen açıklamada uzun vadeli planlamaların önemine dikkat çekildi. Üreticinin alandan çekilme oranında artış olduğu belirtilerek, “2020 yılından beri içinde bulunduğumuz pandemi olumsuz koşullarına ek olarak, 2021 yılında yaşanan ciddi kuraklık, ülkemizde derinleşerek yaşanan ekonomik kriz ve 2022 yılındaki döviz kuru baskısı, Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize etkileri, yapısal ve altyapısal sorunları çözülemeyen tarım sektörümüzü çok boyutlu yeni ve ciddi bir kriz ortamına sürükledi. Bu süreçte üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisinde ısrar edilmesi, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılığın kesintisiz sürdürülmesi sonucu üreticinin alandan çekilmesi hızlanırken sektör dışı piyasa aktörleri sektörü daha fazla etkiler hale geldi, kronikleşen gıda enflasyonu tüketicinin yeterli gıdaya ulaşmasını engelledi” bilgileri kaydedildi.

“YERLİ ÜRETİM DESTEKLENMELİ”

Pandemi süreciyle birlikte tarımın öneminin anlaşıldığı söylenerek, tarımın önemli ve stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekildi. Yerli üretiminin önemi de vurgulanarak, “Tarım, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması gereken ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektördür. Tüm dünyada özellikle küresel salgının ilk çıktığı günlerden bugüne kadar geçen sürede tarımın ve gıdanın yaşamsal önemi herkes tarafından kabul edilirken, tarım ve gıda sektörü “milli güvenlik sorunu” olarak görülmüş, gelişmiş ülkeler dahil ek ekonomik tarımsal destek paketleri ile korumacı politikalar uygulamaya konularak sektörün tümüyle serbest piyasaya bırakılamayacak kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde ise; olağanüstü koşullarda bile somut korumacı politikaların yaşama geçirilmemesi, yerli üretimi ve üreticiyi koruyucu somut desteklerin gündeme gelmemesi, üreticilerimiz ve tüketicilerimiz boyutunda yaşanan sorunların giderek artması sonucunu doğurmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“SOMUT YAPTIRIMLARIN AYRIMSIZ DERHAL UYGULANMALI”

Tarım alanındaki düzenlemelerin çevreyi de etkilediğinin altı çizilirken biran önce somut yaptırımların uygulanması gerektiğinden söz edildi. Tarım politikaları belirlenirken her kesimin görüşünün alınması gerekliliğinden söz eden açıklamada şunlar söylendi:

“Tarım politikasında emek aleyhine sermaye lehine yapılan her düzenleme; yetersiz ve dengesiz beslenmeden yüksek gıda enflasyonuna, çarpık kentleşmeden çevre felaketlerine, toplumsal tahribattan kültürel yozlaşmaya kadar çok çeşitli alanlarda sorunlara neden olmaktadır.

Küresel iklim değişikliği somut bir gerçekliktir. Ancak ranta dayalı ve sermaye çıkarı öncelikli uygulamalar yüzünden yaşanan iklime dayalı doğal afet ve felaketlerin sorumluluğunu “iklim değişikliği” kavramına yüklemek haksızlıktır. Yapılması gereken doğal dengemizi bozan, başta su ve toprak olmak üzere doğal kaynaklarımızı yok eden ve kirletenlere karşı somut yaptırımların ayrımsız derhal uygulanmasıdır.

Çok sayıda değişkeni ve bileşeni bünyesinde barındıran, sadece ekonomik değil toplumsal ve ekolojik bir üretim alanı olan tarıma yönelik politika belirlemede sadece ilgili Bakanlık/ların değil, neredeyse toplumun her kesiminin görüş ve önerileri dikkate alınmak zorundadır.

Bu nedenle politika belirlemede; meslek odaları, sendikalar, kooperatifler, üretici dernekleri, yerel kuruluşlar, ekoloji kuruluşları ve tüketici kuruluşları daha etkin rol alabilmeli ve tepeden değil doğrudan aktörlerin belirleyici olduğu aşağıdan yukarıya bir politika belirleme yöntemi ve süreci izlenmelidir.”

TALEPLER

Yaşanan köklü ve ciddi sorunların çözülmesi için kısa, orta ve uzun vadeli öncelikli somut taleplerimiz şunlardır:

Tarımda ve gıdada yaşadığımız ciddi sorunların çözümü için, alanı serbest piyasanın insafına bırakan mevcut Neoliberal Tarım Politikaları terk edilerek, ivedilikle Kamucu Tarım Politikaları gündeme gelmelidir.

Anayasanın 166. maddesi gereği tarım sektöründe planlı kalkınma gündeme gelmeli; arazi kullanım planlaması, tarımsal üretim planlaması, sulama planlaması, eğitim-istihdam-yatırım planlaması ivedilikle yaşama geçirilmelidir.

Sağlıklı planlamalar için güncel ve doğru tarımsal veriler hazırlanarak kamuoyu ile sürekli paylaşılmalıdır.

Tarımsal kamu yönetimi güçlendirilmeli, Tarım Bakanlığı yeniden yapılandırılmalı, liyakatlı kadrolar yönetime gelmelidir.

Tarım alanları, çayır ve meralar, zeytinlikler ve diğer dikili alanlar koşulsuz korunmalı, rant amaçlı mevzuat düzenlemelerine izin verilmemeli, üretim alanlarımız amacı dışında kullanılmamalıdır.

Ormanlarımız, zeytinliklerimiz enerji ve madencilik yatırımları ile yok edilmemelidir.

Girdi ve ürünlerde dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, ar-ge çalışmalarına daha fazla pay ayrılarak girdilerde, tarımsal üretim planlaması ile temel ürünlerde kendimize yeterli duruma gelinmelidir.

Tarımsal destekler yeterli olmalı ve yılı içinde ödenmeli, tarımsal girdi maliyetleri somut olarak düşürülmeli, tarımsal kredi ihtiyaçları çiftçi lehine düzenlenmeli, bitkisel ve hayvansal üretimde öngörülebilirlik sağlanarak üretimde devamlılık ortamı oluşturulmalıdır.

Yem-süt-et bütününde hayvancılığımız geliştirilmeli ve yerli üretim artırılmalıdır.

Denizlerimiz ve iç sularımız kirletilmemeli, balık çiftlikleri yeniden değerlendirilmeli, su ürünleri üretimi ve balıkçılık geliştirilmelidir.

Tarımsal KİT’ler yeniden açılarak kamunun piyasayı etkin düzenlemesi sağlanmalıdır.

Eğitim-istihdam planlaması yapılarak, tarım meslek liseleri yeniden açılmalı, yüksek öğrenimde nicelik ve nitelik sorunu çözülmeli, kamuda yeterli atama yapılmalı, özel sektörde çalışan üyelerimizin çalışma koşulları ve ücretleri iyileştirilmelidir.

Üretim, işleme, pazarlama aşamalarında demokratik kooperatifçilik desteklenmelidir.

Küçük aile işletmeleri desteklenmeli, yerelde üretim özendirilmelidir.

Geçimlik tarım üretimi yapan çiftçi ailelerinin ödenemez hale gelen borçları silinmelidir.

Tarımda emek sömürüsü önlenmeli, mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeli, kadın ve çocuk emeği istismarı önlenmeli, üreten emek hakkını almalıdır.

Gıda güvenliği ve gıda güvencesini de kapsayan gıda egemenliğine dayalı bir tarım modeline geçilmelidir.

Gıda tedarik zinciri demokratik kooperatifler temelinde kısaltılarak tüketiciler yeterli, sağlıklı ve ucuz gıdaya sürekli erişebilmelidir.

İklim değişikliğinin kısa ve uzun vadeli senaryoları dikkate alınarak su kaynaklarına yönelik uzun vadeli planlamalar ile gerekli önlemler somut olarak zamanında uygulanmalıdır.

Temiz havanın en önemli kaynağı ve su havzalarını besleyen doğal ve en temiz ortamlar olan biyolojik varlığımız ormanlarımız koşulsuz korunmalı ve ekoloji bütününde orman alanları artırılmalıdır.

Biyoçeşitliliğimizi ve gen kaynaklarımızı koruyan politikalar yaşama geçirilmelidir.

TARIM PLATFORMU BİLEŞENLERİ

Tarım Platformu; DİSK Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (GIDA-İŞ), KESK Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIMORKAM-SEN), Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP), Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET), Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tüketici Hakları Derneği (THD), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN), Türkiye Biyologlar Derneği (TBD), Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP), Türkiye Ormancılar Derneği (TOD), Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR), Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), Veteriner Hekimler Derneği (VHD) bileşenlerinden oluşuyor.

 

Mersin’de tarım, gıda, hayvancılık, çevre alanlarında faaliyet gösteren meslek ve tüketici örgütleri tarım alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmek için Tarım Platformu’nu oluşturdu. Tarım alanında kalıcı çözümler için bir araya gelen ve üretimin önemine dikkat çeken Tarım Platformu bileşenleri, yaşanan yakıcı ve yıkıcı sorunların çözümü için bilimsel veriler doğrultusunda mücadele, toplumsal mücadele, hukuk mücadelesi ile […]

DEVAMINI OKU
reklam

YORUM YAP